Fargegenetikk hos schäferhund

Schäferhunden kommer i fire fargevariasjoner som er godkjente farger ifølge rasestandard.

Farger på schäferhund beskrevet i rasestandarden: (Sakset fra Rasestandard)

Sort med rødbrune, brune, gule til lysegrå tegninger; ensfarget sort; ensfarget grå. Hos grå med mørkere avskygninger med sort sadel og maske. Ubetydelige små hvite brystflekker og meget lys farge på innsiden av bena er tillatt, men ikke ønsket. Nesebrusken alltid sort. Manglende maske, lys til stikkende øyefarge, lyse til hvitaktige tegninger på bryst og benas innsider, lyse negler og rød halespiss ansees som pigmentsvakhet. Underullen viser en lysere gråtone. Hvit farge ikke tillatt

Gen: På genene sitter nedarvede egenskaper. Genene opptrer parvis, og et individ får et gen fra far og et fra mor.
Eksempel: Far ( at + a ), mor ( aw + at ), et avkom kan da bli (aw + a)

 

Genotype er et individs genetiske sammensetning for en egenskap
Fenotype er et individs synlige egenskap. Eksempel: farge, pelslengde
Homozygot: Når genparene er like, kalles det homozygot. Eksempel (aw+aw)
Heterozygot: Når genparene er ulike kalles det heterozygot. Eksempel (aw+a)

 

Dominant/recessivt
Hvis et gen skjuler (dekker over) effekten av et annet, kalles det dominant. De skjulte genene kalles recessive. Skal de recessive genene komme til utrykk må de opptre dobbelt. Som ved fargen svart hos schäferhunden som er et recessivt gen. Skal et avkom bli svart må både mor og far være bærer av fargen svart ( a + a ).

 

En grå hund som har arvet ( aw + aw ) av begge sine foreldre er homozygot grå og vil alltid gi 100 % grå valper. En hund som har arvet ( aw ) av en av sine foreldre vil alltid være grå, men kan gi avkom med andre farger avhengig av hvilket annet farge-gen den har arvet.

 

Rekkefølgen på dominans i fargegener hos Schäferhund: Grå ( aw ), Svart og brun ( as ), Bicolor ( at ) og svart ( a )

 


Grå
De grå hundene kan variere fra lys ulvegrå til nesten svart med mørk rød underull.

Fenotype: (aw)
Genotyper:
(aw+aw), (aw+as), (aw+at), (aw+a)
 
 
Svart og brun

De svarte og brune hundene kan komme i fra svart heldekkende sadel til gjennombrutt sadel. Og variasjonen kan være fra lysegule til mørkebrune avtegninger og ben.
Fenotype: (as)
Genotyper:
(as+as), (as+at), (as+a)
 
 

 

Bicolor
Svart med brune avtegninger. Hovedtyngden av hunden er svart, inkludert hodet. Har ofte svarte striper på tær.

Fenotype: ( at )
Genotyper: (at+at), (at+a)

 

 

Svart
Ensfarget svart har recessiv nedarving.  Både mor og far må være bærer av svart ( a ) for at fargen svart skal forekomme.

Fenotype: ( a )
Genotype: (a+a)

Mutasjon av fargegener
Det kan forekomme varianter innen et gen skapt av mutasjoner. På schäferhund har vi noen slike mutasjoner av fargegener. Og det hender det i enkelte kull dukker opp blå og leverfargede individer. De blå og leverfargede mutasjonene har recessiv arvenedgang og både mor og far må være bærer for at blå eller leverfarget skal dukke opp i et kull. Disse fargemutasjonene er ikke godkjente farger hos schäferhund

 

  Hvit
Hvit er ingen godkjent farge på schäferhund. Hvit schäferhund må ikke forveksles med albino. Hvit kommer av et maskerende gen. Den hvite schäferhunden er ikke genetisk hvit. Det maskerende genet fører til at hundens opprinnelige pelsfarge blekner. Det maskerer ikke pigment, så hvite schäferhunder kan fortsatt ha godt pigment i hud med svart snute, klør og mørke øyne

 

Eksempler på fargegenetikk

Fargekoder i tabellene under:

 

Grå paret med grå vil gi muligheter for følgende fargekombinasjoner:Grå paret med svart og brun vil kunne gi følgende fargekombinasjoner:

 

 

 


 

Grå paret med bicolor eller svart vil kunne gi følgende fargekombinasjoner: 

Bicolor og svart paret med bicolor og svart vil kunne gi følgende fargekombinasjoner:

 

 

Fullstendig tabell med alle fargekombinasjoner:
(klikk på bildet for å se tabell i full størrelse)

 

© Cathrine Sallaup

 

Kilder:
Color genetics in German Shepherd dogs
The white gene
General color genetics

 

error: Content is protected !!