Fargegenetikk hos schAi??ferhund

SchAi??ferhunden kommer i fire fargevariasjoner som er godkjente farger ifA?lge rasestandard.

Farger pA? schAi??ferhund beskrevet i rasestandarden: (Sakset fra Rasestandard)

Sort med rA?dbrune, brune, gule til lysegrA? tegninger; ensfarget sort; ensfarget grA?. Hos grA? med mA?rkere avskygninger med sort sadel og maske. Ubetydelige smA? hvite brystflekker og meget lys farge pA? innsiden av bena er tillatt, men ikke A?nsket. Nesebrusken alltid sort. Manglende maske, lys til stikkende A?yefarge, lyse til hvitaktige tegninger pA? bryst og benas innsider, lyse negler og rA?d halespiss ansees som pigmentsvakhet. Underullen viser en lysere grA?tone. Hvit farge ikke tillatt

Gen: PA? genene sitterAi??nedarvede egenskaper. Genene opptrer parvis, og et individ fA?r et gen fra far og et fra mor.
Eksempel: Far ( at + a ), mor ( aw + at ), et avkom kan da bli (aw + a)

 

Genotype er et individsAi??genetiske sammensetning for en egenskap
Fenotype er et individs synlige egenskap. Eksempel: farge, pelslengde
Homozygot: NA?r genparene er like, kalles det homozygot. Eksempel (aw+aw)
Heterozygot: NA?rAi??genparene erAi??ulike kalles detAi??heterozygot. Eksempel (aw+a)

 

Dominant/recessivt
Hvis et gen skjuler (dekker over) effekten av et annet, kalles det dominant. De skjulte genene kalles recessive. Skal de recessive genene komme til utrykk mA? de opptre dobbelt. Som ved fargen svart hos schAi??ferhunden som er et recessivt gen. Skal et avkom bli svart mA? bA?de mor og far vAi??re bAi??rer av fargen svart ( a + a ).

 

En grA? hund som har arvet ( aw + aw ) av begge sine foreldre er homozygot grA?Ai??og vil alltid gi 100 % grA? valper. En hund som har arvet ( aw ) av en av sine foreldre vil alltid vAi??re grA?, men kan gi avkom med andre farger avhengig av hvilket annet farge-gen den har arvet.

 

RekkefA?lgen pA? dominans i fargegener hos SchAi??ferhund: GrA? ( aw ), Svart og brun ( as ), Bicolor ( at ) og svart ( a )

 


GrA?
De grA? hundene kan variere fra lys ulvegrA? til nesten svart med mA?rk rA?d underull.

Fenotype: (aw)
Genotyper:
(aw+aw), (aw+as), (aw+at), (aw+a)
Ai??
Ai??
Svart og brun

De svarte og brune hundene kan komme i fra svart heldekkende sadel til gjennombrutt sadel. Og variasjonen kan vAi??re fra lysegule til mA?rkebrune avtegninger og ben.
Fenotype: (as)
Genotyper:
(as+as), (as+at), (as+a)
Ai??
Ai??

 

Bicolor
Svart med brune avtegninger. Hovedtyngden av hunden er svart, inkludert hodet. Har ofte svarte striper pA? tAi??r.

Fenotype: ( at )
Genotyper: (at+at), (at+a)

Ai??

 

Svart
Ensfarget svart har recessiv nedarving.Ai??Ai??BA?de mor og far mA? vAi??re bAi??rer av svart ( a ) for at fargen svart skal forekomme.

Fenotype: ( a )
Genotype: (a+a)

Mutasjon av fargegener
Det kan forekomme varianter innen et gen skapt av mutasjoner. PA? schAi??ferhund har vi noen slike mutasjoner av fargegener. Og det hender det i enkelte kull dukker opp blA? og leverfargede individer. De blA? og leverfargede mutasjonene har recessiv arvenedgang og bA?de mor og far mA? vAi??re bAi??rer for at blA? eller leverfarget skal dukke opp i et kull. Disse fargemutasjonene er ikke godkjente farger hos schAi??ferhund

 

Ai?? Hvit
Hvit er ingen godkjent farge pA? schAi??ferhund. Hvit schAi??ferhund mA? ikke forveksles med albino. Hvit kommer av et maskerende gen. Den hvite schAi??ferhunden er ikke genetisk hvit. Det maskerende genet fA?rer til at hundens opprinnelige pelsfarge blekner. Det maskerer ikke pigment,Ai??sA? hvite schAi??ferhunder kan fortsattAi??ha godt pigment i hud med svart snute, klA?r og mA?rke A?yne

 

Eksempler pA? fargegenetikk

Fargekoder i tabellene under:

 

GrA? paret med grA? vil gi muligheter for fA?lgende fargekombinasjoner:GrA? paret med svart og brun vil kunne gi fA?lgende fargekombinasjoner:

 

 

 


 

GrA? paret med bicolor eller svart vil kunne giAi??fA?lgende fargekombinasjoner: 

Bicolor og svart paret med bicolor og svart vil kunne giAi??fA?lgende fargekombinasjoner:

 

 

Fullstendig tabell med alle fargekombinasjoner:
(klikk pA? bildet for A? seAi??tabell i full stA?rrelse)

 

Ai?? Cathrine Sallaup

 

Kilder:
Color genetics in German Shepherd dogs
The white gene
General color genetics

 

error: Content is protected !!